In 2015 was er een sterke toename in de vluchtelingenstroom naar Nederland. Met als gevolg dat Nederlandse gemeenten voor de uitdaging kwamen te staan om een groot aantal statushouders (vluchtelingen met een erkende status) te huisvesten. Dit gold ook voor de gemeente Doetinchem. 

In 2016 en 2017 kreeg zij de taak om 220 statushouders te huisvesten. De gemeente vindt het belangrijk dat deze groep, net als de rest van de bevolking, meedraait in de lokale samenleving. Maar ze had minder goed zicht op de mate waarin dit het geval is. Mede doordat de verantwoordelijkheid om in te burgeren in 2013 bij de statushouders zelf is komen te liggen. Om hier inzicht in te krijgen gaf de gemeente Doetinchem I&O Research opdracht om een onderzoek onder statushouders uit te voeren. 

Lees verder
Ga naar boven