Het Verwey-Jonker Instituut heeft een onderzoek uitgevoerd naar interne diefstal binnen het Midden- en Kleinbedrijf in Noord-Nederland. We deden onderzoek naar de aard en omvang van dit probleem. Ook brachten we mogelijkheden voor preventie in kaart. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding Noord-Nederland in samenwerking met studenten van de opleiding Integrale Veiligheid van de NHL Hogeschool en Het CCV.

Lees verder
Ga naar boven