Op 18 oktober verstuurden de ministers De Jonge (VWS) en Ollongren (BZK) een kamerbrief over de huisvesting van ouderen. De infographic "Geclusterde woonvormen voor ouderen" van RIGO ging mee als bijlage.

In de kamerbrief staat beschreven wat de ministeries van VWS en BZK op korte termijn doen om de urgentie te vergroten en gemeenten, corporaties en zorgaanbieders te ondersteunen in het oppakken van de lokale opgave.

Bij het in beeld brengen van de lokale opgaven worden gemeenten ondersteund met data. Zo voert RIGO een landelijke inventarisatie uit naar het aanbod van geclusterde woonvormen voor ouderen, in opdracht van de ministeries van VWS en BZK. Per gemeente wordt in kaart gebracht hoe groot het huidige aanbod aan geclusterde woonvormen voor ouderen is.

Lees verder
Ga naar boven