Dit effectonderzoek van het Verwey-Jonker Instituut geeft antwoord op de vraag wat de meerwaarde is van deelname aan het Peutercollege voor de ontwikkeling van jonge kinderen, in het bijzonder voor peuters met een verhoogde kans op achterstanden bij de entree in het basisonderwijs.

Lees verder
Ga naar boven