Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is het programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’ (VIA) opgezet met als doel de achterblijvende arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond aan te pakken.

SEOR heeft in een eerder onderzoek Experimenteel onderzoek intensieve dienstverlening versus besisdiensverlening bij UWV op basis van een experiment gekeken naar de effecten van intensieve dienstverlening ten opzichte van basisdienstverlening. Dit betreft de dienstverlening zoals deze in de jaren 2012 en 2013 in de 4e tot en met de 12e maand WW door UWV werden ingezet. Voor het huidige onderzoek is aan de bestaande dataset met behulp van CBS-microdata migratieachtergrond toegevoegd. Het doel hiervan is om te achterhalen wat het effect is van intensieve dienstverlening ten opzichte van basisdienstverlening voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, en of er verschillen bestaan in effectiviteit tussen WW-gerechtigden met en zonder (niet-westerse) migratieachtergrond.

Lees verder
Ga naar boven