Amsterdamse huishoudens met een modaal tot anderhalf maal modaal inkomen hebben beperkte mogelijkheden op de lokale koopwoningmarkt. Helpen speciale instrumenten de nieuwbouw bereikbaarder te maken voor deze groep? Wij denken van wel.

Lees verder
Ga naar boven