Opnieuw hebben Panteia en Etil voor SBB de kansen op de arbeidsmarkt voor afgestudeerde mbo-ers berekend.

Kans Op Werk bevat de kansen dat een afgestudeerde, die in 2019 met een opleiding begint, na succesvolle afronding van de opleiding een baan kan vinden. De kansen zijn per opleiding voor 35 arbeidsmarktregio’s in kaart gebracht.

Kans Op Werk 2019 is vanaf 5 februari 2019 op het internet te vinden. Wederom is met kleurtjes aangegeven wat de kans op werk per kwalificatie is, op het moment dat een mbo-student afstudeert. U kunt de kans op werk op www.kansopwerk.nl bekijken.

Lees verder
Ga naar boven