Een inventarisatie

Het stimuleren van (betere) toegankelijkheid van het hoger onderwijs is de opdracht die de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO) de komende jaren uitvoert. Het Kohnstamm Instituut deed, in opdracht van de ETHO, een eerste inventarisatiestudie met als kernvraag: aan welke kennis over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs is behoefte? Welke kennis ontbreekt, is te versnipperd, moeilijk vindbaar of te weinig toepasbaar in de onderwijspraktijk?

Lees verder
Ga naar boven