Het tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel kan deels opgelost worden door de instroom van nieuwe groepen personeel te stimuleren. Daarbij worden door zorginstellingen verschillende op maat gesneden initiatieven ingezet waarbij de extra begeleiding van de instromende werknemers een cruciale rol speelt. De vraag is welke (kwantitatieve) kosten en baten met deze verschillende vormen van begeleiding gepaard gaan in vergelijking met de gebruikelijke vorm van instroom.

SEOR heeft dit in opdracht van deRotterdamsezorg aan de hand van vier cases verspreid over vier zorginstellingen onderzocht. 

Lees verder
Ga naar boven