Onderzoek in het kader van artikel 2 Financiële-verhoudingswet. 

Met de beoogde invoering van de wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) gaan taken van gemeenten over naar marktpartijen.
Onder de Wkb zorgen private kwaliteitsborgers voor de bouwtechnische toetsing van bouwplannen en de bouwtechnische controle gedurende de bouw. Gemeenten zullen alleen registratie- en controletaken uitvoeren met betrekking tot de bouwtechnische aspecten. Deze taken richten zich op de kwaliteitsborger, het in te zetten instrument en de door hem aan te leveren documenten. De vergunningplicht voor de bouwtechnische aspecten vervalt en wordt vervangen door een meldingsplicht.

Lees verder
Ga naar boven