Handreiking voor gemeenten

De rol van gemeenten in het sociaal domein is veranderd. Zij hebben een centrale rol gekregen in de vormgeving van het lokale sociaal domein. In de toegenomen verantwoordelijkheid van gemeenten past het zelfstandig onderzoeken van calamiteiten. Belangrijk uitgangspunt hierbij is om van het onderzoek te leren. Deze handreiking is bedoeld voor medewerkers die vanuit de gemeente verantwoordelijk zijn voor het organiseren van onderzoek en de evaluatie van calamiteiten en incidenten met maatschappelijke impact. Met andere woorden, deze publicatie is een middel om te leren van een calamiteit.

Lees verder
Ga naar boven