Wat gebeurt er wanneer iemand ouder dan vijftig zonder werk komt? Regioplan heeft samen met CentERdata, met subsidie van Instituut Gak, onderzoek gedaan naar Levensloopbanen van werkloze 50-plussers. Hoe vergaat het hen? Wat is nodig om hun (arbeids)situatie te verbeteren?

Lees verder
Ga naar boven