Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In opdracht van Woonzorg Nederland verrichtte RIGO onderzoek naar senioren die actief zijn op de woningmarkt.

Lees verder +

DSP-groep geeft advies over de inkoop van Wmo-logeerzorg voor mensen met dementie in Zuid-Kennemerland en IJmond.

Lees verder +

Online activiteitenprogramma voor ouderen met taal als middel voor verbinding

Lees verder +

De Universiteit Maastricht en Etil hebben in opdracht van de Pensioenfederatie een onderzoek uitgevoerd naar de begrijpelijkheid en ‘afhaakmomenten’ van een uitleg van de nieuwe pensioenregeling.

Lees verder +

Regioplan onderzocht de effectiviteit van de aanpak 45+ van de gemeente Almere.

Lees verder +

Wat gebeurt er wanneer iemand ouder dan vijftig zonder werk komt?

Lees verder +
Ga naar boven