Senioren zitten op een aantrekkelijke woningvoorraad. Als ze verhuizen, komt dit aanbod vrij en zorgt dit voor lange verhuisketens. De potentie is er, zo blijkt uit modelberekeningen. Nu nog benutten. 

In opdracht van Woonzorg Nederland verrichtte RIGO onderzoek naar senioren die actief zijn op de woningmarkt. In het kader daarvan is gekeken naar de betekenis van senioren als doorstromers op de woningmarkt. Dit vanuit het gegeven dat senioren die een (nieuwe) woning betrekken vaak een aantrekkelijke woning achterlaten. Aldus vormen zij bij nieuwbouw de eerste schakel in een verhuisketen, die uit meerdere doorstromers (tussenliggende schakels) kan bestaan en die eindigt bij een starter of bij iemand van buiten het woningmarktgebied.

Lees verder
Ga naar boven