Uit verschillende hoeken blijkt er behoefte te zijn aan logeerzorg, maar in de praktijk wordt nog weinig gebruik gemaakt van de planbare logeerplekken. Ook wordt nauwelijks acute logeerzorg ingezet bij het plotseling uitvallen van mantelzorgers, omdat procedures van de Wmo niet passen bij een acute behoefte. DSP-groep heeft daarom in opdracht van de gemeenten een onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het volgende:

  1. Waarom blijft het gebruik van logeerzorg achter bij de eerder gesignaleerde behoefte?
  2. Wat is de behoefte aan logeerzorg in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond?
  3. Hoe kan de inrichting van logeerzorg beter aansluiten op die behoefte voor de inkoop vanaf 2023?
Lees verder
Ga naar boven