Het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers en zet zich in om een veilige omgeving te bieden voor alle asielzoekers op de opvanglocaties. Desondanks komen er met enige regelmaat signalen van intimidatie en geweld tegen LHBTI-asielzoekers, bekeerlingen en religieverlaters in de asielopvang. Regioplan deed samen met de Vrije Universiteit, in opdracht van het WODC, onderzoek naar de opvang en begeleiding van deze groepen en hoe deze verbeterd kan worden.

Lees verder
Ga naar boven