Maatschappelijk verantwoord incasseren van schulden bij zwerfjongeren. Het onderzoek hiernaar is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor (schuld)hulpverleners maakten we een wegwijzer die voor de onderzochte vijf overheidsinstellingen laat zien hoe het incassotraject loopt en welke maatwerkmogelijkheden er zijn.

Lees verder
Ga naar boven