Sociaal werkers staan midden in de samenleving en dicht bij de burger: ze signaleren, ondernemen actie en ondersteunen waar nodig. Dat doen ze op tal van terreinen. De werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn zetten zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt in het in het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk. Het platform heeft behoefte aan een goed inzicht in en onderbouwing van de opbrengsten van het sociaal werk en heeft SEOR gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Lees verder
Ga naar boven