Studenten met middeninkomenouders zijn minder goed af met het leenstelsel dan studenten uit lagere of hogere inkomensklassen. Zij krijgen vaak geen of een lage aanvullende beurs, terwijl hun ouders relatief weinig bijdragen aan hun studiekosten. Deze groep is daardoor financieel slechter af dan studenten met ouders uit lagere- en hogere inkomensgroepen.

Dit blijkt uit onderzoek dat I&O Research uitvoerde in opdracht van het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg), naar de financiële bijdrage van ouders aan hun studerende kinderen. Het I&O-onderzoek geeft inzicht in de hoogte van de gemiddelde ouderbijdrage aan studenten van ouders uit verschillende inkomensgroepen. Het ISO combineerde deze cijfers en kwam tot de conclusie dat niet alle inkomensgroepen dezelfde financiële ondersteuning krijgen en daardoor substantieel meer moeten lenen.

Lees verder
Ga naar boven