In 2023 is voor de derde keer de monitor aanvullend onderwijs uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Met deze monitor is voor schooljaar 2022-2023 in kaart gebracht hoe het aanbod van aanvullend onderwijs eruitziet op scholen in het funderend onderwijs, hoeveel en waarom leerlingen er gebruik van maken en hoeveel hun ouders daarvoor hebben betaald.

Het onderzoek is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en Sardes in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees verder
Ga naar boven