In deze monitor wordt enerzijds de invoering van de twee nieuwe ve-eisen en anderzijds de besteding van het nieuwe goab-budget binnen gemeenten en gesubsidieerde ve-aanbieders gevolgd. 

De meerjarige monitor (2019-2023) valt uiteen in een 1) implementatieonderzoek en 2) bestedingsonderzoek. 

Lees verder
Ga naar boven