Werken mensen met een arbeidsbeperking vaak in een driehoeksrelatie en hoe zien hun arbeidsmarktpatronen er dan uit? Zijn er indicaties dat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) invloed heeft gehad op deze patronen?

SEOR heeft, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktpatronen van mensen met een arbeidsbeperking en de effecten van payrollbepalingen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op deze patronen. Het onderzoek richt zich op mensen met een arbeidsbeperking die deel zijn van de doelgroep banenafspraak of (nieuw) beschut werk.

Lees verder
Ga naar boven