De coronacrisis heeft invloed gehad op de professionele ontwikkeling van 9 op de 10 schoolleiders en bestuurders. Ze volgden vaker online professionaliseringsactiviteiten in plaats van fysieke bijeenkomsten en gingen minder vaak naar formele professionaliseringsactiviteiten, zoals cursussen. Ook konden ze minder vaak uitwisselen met schoolleiders en bestuurders van buiten hun organisatie. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs, uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en Oberon. Deze resultaten bevestigen het beeld van het kwalitatieve monitoronderzoek dat in het najaar van 2020 is uitgevoerd.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Schoolleiders Register VO (SRVO) en de VO-academie, onderdeel van de VO-raad en maakt deel uit van de terugkerende kwantitatieve en kwalitatieve monitor naar de professionalisering van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs.

Lees verder
Ga naar boven