Rapport derde monitormeting over schooljaar 2021-2022.

In deze derde monitormeting is een vragenlijst uitgezet onder samenwerkingsverbanden tussen primair en voortgezet onderwijs die subsidie inzetten, met een hoge en representatieve respons.

Lees verder
Ga naar boven