De afgelopen jaren is er veel aandacht voor kansengelijkheid binnen het onderwijs. In oktober 2016 is het Actieplan Gelijke Kansen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gepresenteerd. Onderdeel van het Actieplan Gelijke Kansen is dat onderwijsinstellingen in de gelegenheid worden gesteld voorstellen in te dienen voor interventies die kansengelijkheid moeten bevorderen. Deze gesubsidieerde interventies zijn gestart in de schooljaren 2017/2018 (tranche 1) en 2019/2020 (tranche 2) en worden in een meerjarig onderzoek gemonitord en geëvalueerd. De interventies hebben betrekking op vier maatregelen:
1. Doorstroomprogramma’s primair onderwijs (po) – voortgezet onderwijs (vo);
2. Vrijroosteren van leraren voor coaching en begeleiding;
3. Doorstroomprogramma’s vmbo-havo en vmbo-mbo;
4. Verbeteren doorstroom mbo-hbo.

Lees verder
Ga naar boven