In opdracht van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO voert Oberon samen met Universiteit Utrecht een vierjarig effectonderzoek uit naar het programma van Stichting leerKRACHT. Zij onderzoeken twee cohorten LeerKRACHT-scholen, waarbij zij zich richten op de effecten van het leerKRACHT-programma, o.a. cultuurverandering, handelen van de leraar en (non-)cognitieve leerling-resultaten.

Sinds 20 mei 2020 zijn er nieuwe resultaten van het onderzoek beschikbaar. Zij delen nieuwe tussentijdse resultaten in de vorm van een infographic en Oplegger met achterliggende informatie.  Volgend jaar volgt de eindrapportage.

Lees verder
Ga naar boven