Er is een kleine groep personen die onder de Wet inburgering 2013 zijn ingestroomd in de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 en tot op heden nog niet aan de plicht hebben voldaan. Het Verwey-Jonker Instituut bracht in kaart waarom dit nog niet is gelukt. We onderzochten ook welke vragen en ondersteuningsbehoeften deze niet-ingeburgerden hebben. Welke maatregelen zijn mogelijk om deze groep alsnog en sneller te laten inburgeren?

Lees verder
Ga naar boven