Het arbeidsmarktprogramma Samen Regionaal Sterk (SRS) richt zich op het regionaal aanpakken van de arbeidsmarkttekorten in de zorg en welzijn en bestaat uit vijf pijlers: een basispijler, drie inhoudelijke pijlers gericht op instroom, scholing en duurzame inzetbaarheid van personeel, en een pijler voor innoveren en experimenteren. SRS wordt uitgevoerd via 13 regionale werkgeversorganisaties in samenwerking met aangesloten zorg- en welzijnsinstellingen.

SEOR heeft de monitoring van SRS in 2021 uitgevoerd. Er is een online enquĂȘte afgenomen onder zorg- en welzijnsinstellingen die aangesloten zijn bij de 13 regionale werkgeversverenigingen. Daarnaast zijn interviews gevoerd met directeur-bestuurders van de regionale werkgeversorganisaties en met zorg- en welzijnsinstellingen, en hebben regionale stakeholdersessies plaatsgevonden.

Lees verder
Ga naar boven