De Gelderse samenleving wordt in toenemende mate geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit: criminele activiteiten waarbij legale structuren worden misbruikt en waardoor de fundamenten van de samenleving worden aangetast. Ook de sportsector is vatbaar voor criminele inmenging. Zo komt uit het Rode draden beeld van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland naar voren dat er in Gelderland signalen bekend zijn van het sponsoren van sportverenigingen met vermoedelijk crimineel geld. Daarnaast baren verontrustende berichten in de media over matchfixing en fraude in de sport de provincie Gelderland zorgen. Dat heeft ertoe geleid dat ondermijning in de sport expliciet als thema is opgenomen in het provinciale coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ (2019-2023).

Een eerste stap vormt de rapportage van het verkennend onderzoek dat DSP-groep in Gelderland uitvoerde in de tweede helft van 2020. De centrale onderzoeksvraag luidt: “Waar liggen de belangrijkste ondermijningsrisico’s in de Gelderse sportsector en welke rol kan de provincie op zich nemen om die risico’s tegen te gaan?”

Lees verder
Ga naar boven