In de eerste fase van het onderzoek (2022-2023) is er gericht op de volgende doelstellingen:
1. een actuele weergave bieden van onderwijssegregatie in Nederland en een monitor ontwikkelen die na de looptijd van het onderzoek kan worden voortgezet;
2. het in beeld brengen van de beleidsmaatregelen die segregatie in het Nederlandse onderwijs
kunnen tegengaan;

Lees verder
Ga naar boven