Het impactonderzoek IMAGE brengt in kaart wat de impact is van de activiteiten die uitgevoerd worden om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren. Het gaat om activiteiten in het kader van de OCW-subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs’. Deze eerste deelstudie betreft een inventarisatie van de activiteiten die 119 samenwerkingsverbanden aanbieden of willen gaan aanbieden. Op basis van de inventarisatie in deze deelstudie, wordt de inhoud van vervolgdeelstudies binnen IMAGE vormgegeven.

Lees verder
Ga naar boven