Een eerste scan van het onderzoeksveld

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van het WODC de eerste fase van het onderzoek uitgevoerd naar de actuele stand van zaken van de kennis op het gebied van terrorisme, extremisme en contraterrorisme. De bevindingen uit dit rapport dienen als bouwstenen voor de volgende, tweede fase van het onderzoek. Aanleiding van het onderzoek was de wens van de NCTV om op een drietal terreinen, crisisbeheersing, cybersecurity en terrorisme, extremisme en contraterrorisme, in twee verschillende fasen onderzoek te laten uitvoeren. De NCTV wil een omvattend overzicht krijgen over de laatste stand van zaken op deze terreinen. Met deze onderzoeken wordt beoogd een basis te leggen voor een intensievere samenwerking tussen de NCTV en de wetenschap.

Lees verder
Ga naar boven