Onderzoek naar de werkprocessen en speekseltester, condities rondom opslag en transport van bloed en informatieopslag. Daarnaast dient dit onderzoek van DSP-groep zicht te geven op de vereisten voor opslag en transport van bloedmonsters en dient te worden ingegaan op benodigde dataverzameling met het oog op de verplichte evaluatie vijf jaar na inwerkingtreding van de wet.

Lees verder
Ga naar boven