Vanaf 1 juli 2019 is het uitvoeringsplan 24-uursopvang ongedocumenteerden in werking getreden. Bij dit plan worden ongedocumenteerden opgevangen op zes locaties van HVO-Querido, waarbij zij toegang hebben tot 24-uursopvang in zelfbeheer. Bewoners worden begeleid bij het toewerken naar een duurzaam toekomstperspectief. De opvang is onderdeel van de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). HVO-Querido heeft de ontwikkelingen binnen de uitvoering van dit nieuwe plan gevolgd door middel van onderzoek, waarbij Verwey-Jonker Instituut een deel van het onderzoek heeft uitgevoerd.
Het doel van dit onderzoek was om meer zicht krijgen op eventuele ontwikkelingen in de ervaren kwaliteit van leven en perspectief bij de ongedocumenteerden die in de locaties met zelfbeheer wonen.

Lees verder
Ga naar boven