Het Nederlandse beroepsonderwijs biedt leerlingen en studenten mogelijkheden om stapsgewijs door te stromen, van vmbo naar mbo en het hbo. In de praktijk zijn deze overgangsmomenten kwetsbaar, waardoor veel leerlingen en studenten uitvallen in of net na de overgang van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo.
 
Veel instellingen zoeken naar manieren om studenten beter te ondersteunen in de overstap naar vervolgonderwijs. Dat vraagt om samenwerking waarbij instellingen samen oplossingen zoeken voor knelpunten bij schakelmomenten in de onderwijsketen. In dit praktijkgerichte onderzoek, gesubsidieerd door het NRO, hebben drie vmbo-, mbo- en hbo-instellingen - de Christelijke Onderwijsgroep Gelderland (COG), het Graafschap College en HAN University of Applied Sciences - met onderzoekers van de KBA Nijmegen, de HAN en Oberon onderzocht hoe ze aanpakken kunnen ontwerpen, die ervoor zorgen dat de overgangen vmbo-mbo en mbo-hbo soepeler verlopen voor leerlingen en studenten.

Lees verder
Ga naar boven