De diagnostiek en behandeling voor kinderen met Ernstige Dyslexie valt op dit moment onder de Jeugdwet, en is daarmee onderdeel van het takenpakket van gemeenten. Naar aanleiding van een motie van Tweede Kamer lid Peters c.s. eind 2020 speelt de discussie of de verantwoordelijkheid van deze zorg voortaan bij het onderwijs zou moeten liggen. Hiermee zou het veld gecoördineerd in kunnen zetten op verbetering van taalonderwijs, lichte ondersteuning vanuit school en gespecialiseerde hulp.

In dit kader hebben de ministeries van VWS en OCW aan Significant en Oberon gevraagd om onderzoek te doen naar de juridische, financiële en uitvoeringsconsequenties van een overheveling. Dit onderzoek brengt in beeld wat de consequenties kunnen zijn van een eventuele overheveling, voor het onderwijs, voor gemeenten, voor zorgaanbieders, voor de professionals en voor ouders en leerlingen. 

Lees verder
Ga naar boven