Deel 4

In het programma van de Evaluatie Passend Onderwijs zijn vijftien meerjarige casestudies uitgevoerd van 2016 tot en met 2019:

  • 5 in het primair onderwijs ;
  • 5 in het voortgezet onderwijs;
  • 5 in het middelbaar beroepsonderwijs.

Deze rapportage bevat de bevindingen van de vierde (laatste) ronde integrale casestudies voor het primair en voortgezet onderwijs. 

Lees verder
Ga naar boven