Tussenrapportage waarin beschreven wordt hoe de pilots er na een half jaar voor staan.

Vanaf 1 juli 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Het pilotprogramma heeft betrekking op zeven thema’s waarmee minder praktijkervaring voorhanden is. Doel is om de lessen en ervaringen uit de praktijk mee te nemen bij de ontwikkeling van het nieuwe, lerende inburgeringsstelsel. Een van de thema’s van het pilotprogramma is de integratie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. In dit thema wordt praktijkervaring opgedaan met het in beeld krijgen van de groep, het opstellen van een plan voor begeleiding richting participatie, dat aansluit bij de behoefte van vrouwen en de uitvoering van begeleidingsactiviteiten. Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de zes door het Ministerie van SZW gefinancierde pilots die zich richten op het verstevigen van de positie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. 

Op 16 april 2020 verscheen een tussenrapportage waarin beschreven wordt hoe de pilots er na een half jaar voor staan.

Lees verder
Ga naar boven