De parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen is op maandag 10 februari begonnen en ging op 19 februari haar vijfde zittingsdag in. De opgeroepenen zijn verplicht te verschijnen en staan onder ede. Op 17 februari stond de As-Soennah moskee in Den Haag centraal en werden onder anderen oud burgemeester Krikke en moskeevoorzitter Taheri gehoord. Op 19 februari stond de Utrechtse Stichting alFitrah centraal en werden burgemeester van Utrecht Jan van Zanen, imam en voorzitter van alFitrah Suhayb Salam én prof. dr. Trees Pels van het Verwey-Jonker Instituut gehoord.

Lees verder
Ga naar boven