Om de drempel voor het krijgen van rechtsbijstand te verlagen en het recht toegankelijker te maken voor iedereen, werkt Nederland sinds 2017 aan een stelselherziening rechtsbijstand. Parallel is gemeente Utrecht in 2021 gestart met het verbeteren van de gesubsidieerde rechtsbijstand voor inwoners. De gemeente neemt hiermee deel als één van negen pilotgemeenten in een landelijk onderzoek, uitgevoerd door Divosa. Dit onderzoek is bedoeld om te komen tot aanbevelingen voor de geplande stelselvernieuwing. De gemeente Utrecht heeft ingezet op:

  1. Het doorontwikkelen van het signaleringsoverleg met de eerste en tweedelijns rechtshulp
  2. Het ontwikkelen van een routekaart voor rechtsbijstand voor professionals en inwoners
  3. Een onderzoek naar kansen voor uitbreiding van de inzet van ‘premediation’ in het sociaal domein

Gemeente Utrecht vroeg DSP-groep om inzicht te geven in hoeverre de drie genoemde onderdelen bijdragen aan verbetering van de toegang tot rechtshulp voor inwoners in Utrecht.

Lees verder
Ga naar boven