Wat zijn redenen voor werknemers met zware beroepen om wel of geen gebruik te maken van de regeling om eerder te stoppen met werken?

De Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) biedt oudere werknemers met zware beroepen de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Zij ontvangen dan een uitkering vanuit de sector of werkgever om de periode tot de AOW-leeftijd te overbruggen. Er zijn signalen dat er werknemers zijn die in aanmerking komen voor zo’n regeling en ook zouden willen deelnemen, maar dit toch niet doen. In dit onderzoek is daarom nagegaan welke factoren een rol spelen bij de keuze om wel of niet deel te nemen, en welke mogelijke knelpunten deelname aan de RVU belemmeren.

Lees verder
Ga naar boven