Regioplan voerde in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit ter evaluatie van de Regeldrukagenda. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het door NRO gefinancierde project 'Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs' van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de VU Amsterdam.

Ga naar boven