Juiste, volledige en tijdige jeugdhulp in Amersfoort. In opdracht van de rekenkamer Amersfoort onderzocht DSP of het Amersfoortse jeugdhulpveld dusdanig is ingericht dat jeugdigen en gezinnen de juiste, volledige en tijdige hulp kunnen krijgen die zij op grond van de gemeentelijke taken mogen verwachten.

Lees verder
Ga naar boven