Technisch rapport Peil.onderwijs Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs 2019

In het basisonderwijs (bao) zijn 8ste-groepers de afgelopen jaren beter gaan rekenen. Dit positieve beeld is vergelijkbaar met andere grootschalige onderzoeken naar rekenvaardigheden in het basisonderwijs zoals TIMSS. In het speciaal basisonderwijs (sbo) zijn de rekenprestaties van leerlingen gelijk gebleven. Door deze trends lijken de verschillen in rekenvaardigheden tussen bao en sbo wat groter te worden.

Dat blijkt uit Peil.rekenen-wiskunde, een grootschalig onderzoek dat Kohnstamm Instituut, Cito, Universiteit Leiden en KPC Groep in 2019 in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs hebben uitgevoerd. Voor de afname van het onderzoek is samengewerkt met TIMSS. Aan het onderzoek deden bijna 6000 leerlingen en 207 scholen mee. Peil.rekenen-wiskunde geeft inzicht in de rekenvaardigheden van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Bovendien brengt het de ontwikkeling van leerling-prestaties over de tijd in kaart.

Lees verder
Ga naar boven