Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland ervaart psychische klachten. Daarnaast zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd in de periode april – augustus 2022 onder bijna 70.000 jongvolwassenen. I&O Research en SocialMediaMen hebben in opdracht van GGD GHOR Nederland, de GGD’en en RIVM de dataverzameling voor dit onderzoek uitgevoerd.

Lees verder
Ga naar boven