Het consortium KBA Nijmegen, Oberon en Kohnstamm Instituut heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar verplicht verzuimbeleid, inclusief registratie in vaste categorieën van verzuim voor het primair- en voortgezet onderwijs (po en vo) het speciaal basis onderwijs (sbo), het speciaal onderwijs (so), het praktijkonderwijs (pro), het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het mbo. Het  onderzoek betreft in eerste instantie een advies en gaat in bredere zin over een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen om verzuim, thuiszitten en schooluitval terug te dringen.

De onderzoeksaanpak betrof een ontwerponderzoek, bestaande uit een oriëntatie-, ontwerp en toetsingsfase.

Lees verder
Ga naar boven