In 2022 presenteerde de minister voor primair en voortgezet onderwijs een nieuwe, verscherpte verzuimaanpak. Daarbij werd het wetsvoorstel Terugdringen verzuim aangekondigd. Het wetsvoorstel is bedoeld om verzuim beter in beeld te krijgen, te voorkomen en terug te dringen en de registratie eenduidig te maken. In opdracht van OCW deden Oberon, KBA en het Kohnstamm Instituut gezamenlijk onderzoek om het ministerie input te bieden voor verdere uitwerking van de wet- en regelgeving en flankerend beleid. Het onderzoek heeft betrekking op het primair en voortgezet onderwijs, inclusief het speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs, op het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en op het middelbaar beroepsonderwijs. Het rapport is eind maart naar de Tweede Kamer gestuurd als bijlage bij de brief Samen de schouders onder passend onderwijs.

Lees verder
Ga naar boven