Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek uitgevoerd voor de rekenkamercommissies van de gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Zeist naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van de schulddienstverlening door de Regionale Sociale Dienst (RSD). De rekenkamercommissies wilden weten in hoeverre de schuldhulpverlening door de RSD erin slaagt om mensen met schulden te bereiken en of dit vervolgens bijdraagt aan het verminderen van schuldenproblematiek onder deze inwoners. Daarnaast is gezocht naar best practices die behouden moeten blijven en naar verbeterpunten. De effectiviteit van het beleid staat dus voorop, waarbij het belang van de inwoner centraal staat.

Lees verder
Ga naar boven