Integrale onderwijsjeugdhulp tijdens de 1e lockdown. Educatief partnerschap blijkt van groot belang, juist bij afstandsonderwijs en special needs.

In Amsterdam is in de afgelopen jaren een opvallend voornemen uit 2017 gerealiseerd: een volledig integrale inkoop en organisatie van specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs is tot standaardinkoop jeugdhulp geworden (SJSO). Het doel van SJSO is het terugdringen van schooluitval en het bevorderen van een ononderbroken schoolgang van (voor uitval) kwetsbare leerlingen. Het Kohnstamm Instituut heeft op verzoek van de gemeente Amsterdam een signalement samengesteld. Met behulp van het signalement kan worden nagegaan hoe de COVID-19 uitbraak van invloed is op de scholen, leerlingen en hulpverleners in SJSO verband.

Lees verder
Ga naar boven