Samenwerking Werk & inkomen en GGZ in 31 regio’s. Aan het einde van de beoogde doorlooptijd van de projecten

Om de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen een extra impuls te geven, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de zomer van 2017 in totaal € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit geld is bedoeld voor arbeidsmarktregio’s die de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening willen bevorderen. Met als uiteindelijke doel om de kwaliteit van de ondersteuning te verhogen, zodat deze groep duurzaam kan participeren op de arbeidsmarkt. In de zomer van 2017 zijn de aanvragen van 31 regio’s gehonoreerd, waarna de projecten van start zijn gaan.

In dit onderzoek heeft het Verwey-Jonker Instituut samen met ZINZIZ, de afgelopen twee jaar de samenwerking in 31 regio’s gevolgd om landelijke trends en patronen in kaart te brengen. Deze zijn vervolgens vertaald naar adviezen en praktische handvatten voor de lokale en regionale praktijk.

Lees verder
Ga naar boven